Setter søkelys på primærhelsetjenesten

Venstre vil sette fokus på primærhelsetjenesten i kommunene, og går inn for at Gjøvik og omegn blir arena for et nasjonalt forsøkssenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunehelsetjensten eller primærhelsetjenesten faller på mange måter mellom to stoler. En av årsakene er at det er mangel på medisinsk kompetanse. Sykehjemmene
har kun én lege på 160 pasienter i gjennomsnitt mens det er én lege pr. pasient ved sykehusene, uttaler Ketil Kjenset. Kjenset er politisk rådgiver for Venstre på Stortinget.

Kjenseth mener at mere penger til sykehussektoren, fører til at vi får flere korridorpasienter. — Bare ved sykehuset i Gjøvik hadde vi 1400 korridorpasienter i fjor. I 2007 forventes det, ifølge sykepleierforbundet, en økning til 3000. Vi ser også at antallet sykehusopphold har økt med nesten 50 prosent de siste ti årene. Det lønner seg for kommunene å sende pasienter til sykehuset, påpeker han.

Ketil Kjenseth ønsker derfor at søkelyset må rettes mot helsetjenesten i kommunene, og forholdet mellom denne og spesialisthelsetjenesten.

Les mer i papirutgaven av Oppland Arbeiderblad 16.01.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**