Riksveg 3 må med i Nasjonal transportplan

Erik Ringnes tok til orde for Riksveg 3 i Hedmark og Oppland felles fylkesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hedmark og Opplands klarte å samle seg om Lottorekka (2-4-6-16).

Det har utvilsomt gitt resultater

"Lottorekka" har gitt innlandet større tyngde i kampen om samferdselsmidlene

Mens vår krangel i innlandet tidligere har utløst feiringer i andre deler av landet .

Slik vil det alltid være — sentrale politikere vil nødig bli dratt inn i lokale konflikter og resultatet blir ofte at de fylkene eller distriktene som blir enige om en prioritering, blir hørt og får finansiert sine prosjekter

Det er likevel et stort men

Det er selvfølgelig RV 3

RV 3 ikke bare skulle ha vært med i Lottorekka — den skulle kanskje ha vært øverst!

RV 3 er ikke et Hedmarksproblem, men er jo ei nasjonal hovedferdselsåre — den viktigtste veiforbindelesen mellom Oslo og Trondheim — den korteste og raskeste som brukes til langtransport av gods og særlig fersk laks som skal til kontinentet

Derfor går mesteparten av tungtransporten langs RV 3

I saksutredningen fra NTPen står det en oversikt over ÅDT (årsdøgnstrafikken) fra Vegvesenet på side 17 i våre dok:

0-4000 ÅDT krever en vegbredde på 8,5 meter — eks RV 3 gjennom Østerdalen

Det må være feil!

Nylig fikk vi høre i en TV-reportasje i Øst-nytt at avstanden mellom speilene når 2 vogntog møtes er 30 cm!!!! — altså en lek med døden både for de som kjører vogntogene og enda farligere for medtrafikanter i vanlige personbiler

Det kan vi ikke leve med — og mange gjør det heller ikke .RV 3 tar mange liv

RV 3 må ha en veibredde på 10 meter — ÅDT er kun et uttrykk for antall kjøretøyer og sier ingen ting om typen kjøretøy om det er personbiler eller vogntog — det er selvfølgelig stor forskjell på det i praksis og ÅDT er alt for upresist — her kommer man lenger med sunn fornuft enn med rigide tabeller

Under fylkesrådets vurdering og konklusjon på side 16:

Venstre ønsker derfor at formuleringa "Dessuten forventes det dårlige bevilgninger til breddeutvidelse av RV 3 gjennom Østerdalen"

må byttes ut med:

Fylkestinget i Hedmark og Oppland krever at det snarest bevilges penger til en breddeutvidelse på RV3 gjennom Østerdalen som gir 10 meter veibredde.[link#https://www.venstre.no/img/photos/source/75_thumb.jpg]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**