Engasjert?

Engasjerer du deg i lokale saker og føler at Venstre er partiet for deg? Da er du nettopp den vi er utkikk etter. Du behøver ikke være enig i alt vi står for, og du behøver ikke være redd for si noe feil. Venstre er partiet med takhøyde og vi har plass til alle som deler vårt grunnsyn. Vi står på for miljøet, for sosialt ansvar og for nyskapning!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I stedet for å kjempe for særinteresser, er Venstre partiet som fremmer samfunnets helhetsinteresser!

Brekkestø, Lillesand

Brekkestø, Lillesand

Ansvarlig og helhetlig politikk
Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Vi kan derfor ikke love penger til alle gode formål. Kommunen har dessverre stor gjeld; renter og avdrag er betydelige. Det trengs stram økonomisk styring.

Kjerneområdene
Venstre vil arbeide for at Lillesand kommune prioriterer de kommunale kjerneoppgavene. Derfor vil Venstre spesielt arbeide for:

– å styrke den offentlige skolen
– å sikre god barnehagedekning
– å kunne tilby en tilfredsstillende skolefritidsordning
– å videreutvikle en faglig god eldreomsorg, så vel hjemmebasert omsorg som sykehjem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**