Folkevalgte 2007 – 2011

Venstre fikk 8,1% oppslutning ved kommunevalget, og fikk flere stemmer enn for fire år siden. Ny i Venstres bystyregruppe er Jens Olai Justvik, mens Tor Audun Danielsen nå er vår nye gruppeleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Petter Natanael Toldnæs

I denne perioden er Venstre representert ved følgende representanter:

Tor Audun Danielsen, gruppeleder og varaordfører

Tor Audun Danielsen

Jeg har siden 1999 vært ansatt hos Fylkesmannen i Vest-Agder for å arbeide med skoletilbud i utlandet for norsk ungdom fra hele Norge.

Det er viktig å gi de ansatte i skolen mulighet for å videreutvikle kvaliteten. Venstre har reist spørsmålet om et kompetanseår for lærere.

I forbindelse med veiutbyggingen merker vi økt interesse for næringsutvikling i kommunen. Dette er svært positivt, samtidig som det blir mer avgjørende enn noen gang å ha fokus på Venstres gamle slagord: Vekst med vett.

Jens Olai Justvik, bystyrerepresentant

Jens Olai Justvik

Jeg har jobbet som solist ved Den Norske Opera i 15 år. Er bosatt i Høvåg og jobber som sanger og artist. Jeg håper å få jobbe med kulturspørsmål.

Jeg vil arbeide for å utvikle Gamle Møglestu gård og være en pådriver for det kulturelle mangfoldet.

Det er viktig at Høvåg beholder sitt særpreg og at Høvågheimen får de nødvendige midler til utbygging og en forsvarlig drift. Som småbarnsfar er jeg meget opptatt av at oppvekstmiljø, barnehager og skole blir ivaretatt på best mulig måte. Jeg vil også jobbe for en realisering av Eidjordkanalen.

Eva Winge Hæstad

Eva Winge Hæstad

Jobber ved Høvågheimen. I min 3. periode ønsker jeg være med å påvirke beslutninger som angår innbyggerne og som jeg til daglig blir berørt av. Mine viktigste saker er bl.a. helse og sosialpolitikk og kystsonen.

Jeg vil arbeide for å fremskynde utbyggingen av Høvågheimen med den nødvendige bemanningsøkningen. I kystsonesaker er det viktig at også kommende generasjoner får nyte godt av rekreasjonsmuligheter, samtidig som vi tar vare på og verner om marine ressurser.

Petter Natanael Toldnæs, vararepresentant

Petter Natanael Toldnæs

Jeg er 30 år og jobber som kommunikasjonsrådgiver. Jeg er utdannet innen statsvitenskap, engelsk og fransk. Har vært aktiv i politikken siden jeg var 15 år og har vært vararepresentant i Bamble kommunestyre og styremedlem i Oslo Unge Venstre.

Jeg vil arbeide for å gjøre Lillesand til en moderne, tolerant og levende by, få bedre kollektivtilbud (helst høyhastighetstog gjennom Lillesand), få til et bedre samarbeid på tvers av fylkesgrensene og ikke minst bevare strandsonen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**