KANDIDATLISTE ASKER VENSTRE, KOMMUNEVALGET 2007

Asker Venstre har forhåndskummulert fire kandidater. Vi har i sittende periode tre representanter i kommunestyret. Meningsmålingene og resultatet i Asker for Stortingsvalget gir oss tro på å få inn fire, men absolutt med en mulighet for fem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1 Ingvild Tautra Vevatne
1 Ingvild Tautra Vevatne
2 Erling Bergsaker
2 Erling Bergsaker
3 Eldfrid Hovden
3 Eldfrid Hovden
4 Asle Gladhaug
4 Asle Gladhaug
5 Jan Erik Wilhelmsen
6 Kay Evensen
7 Gry Bøhmer
8 Robin Kumar Sangar
9 Eskild Dahlen
10 Cathrine Rolland
11 Per Erik Skjelbred
12 Harald Brevig
13 Berit Markussen
14 Lina Kristin Engeland
15 Jørgen Blom
16 Ingjerd Skinnes
17 Øyvind Skagemo
18 Oddveig Benum Botnen
19 Jan Harsem
20 Jan Henrik Berg Jensen
21 Egil Egebakken
22 Tore Benjaminsen
23 Henning Furulund
24 Pål Gerhard Olsen
25 Knut Christophersen
26 Odd Vanberg
27 Andreas Hoel
28 Tom Borgen Kristiansen
29 Bernt Bucher Johannessen
30 Reidar Høvås
31 Lis Harboe Wilhelmsen
32 Anstein Bergan
33 Vigdis Østby
34 Peder Morset
35 Beate N. Schwensen
36 Christian Steenfeldt-Foss
37 Gerd Eggen
38 Eirik Ubøe
39 Marit Meyer
40 Nanna Høvås
41 Rolf Dahle
42 Gro Eikaas Grodås
43 Bjørg Rasmussen
44 Gerd Kringlen
45 Terje Stamer Wahl
46 Bjørn Schwensen
47 Jan Vevatne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**