Krever biodrivstoff i Østfold

Venstre vil kreve at all transport i regi av Østfold fylkeskommune skjer med miljødrivstoff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil kreve at all transport i regi av Østfold fylkeskommune skjer med miljødrivstoff.
– Østfold Venstre vil at fylkeskommunen går foran med et godt eksempel og tar i bruk miljødrivstoff der hvor det er mulig, eksempelvis biodiesel eller gass i fylkets busser, sier Sindre Westerlund Mork, Venstres 1. kandidat til fylkestinget.

Venstre vil sørge for at offentlig sektor går foran og bruker sin markedsposisjon som innkjøper ovenfor bensinstasjonkjedene. Enkelte er avhengig av bil, enten i jobb eller for å kjøre barna til og fra skole og barnehage. På denne måten vil det også legges til rette for mer miljøvennlig bilbruk for dem.
– Vi ser for oss at Østfold fylkeskommune utelukkende handler med de kjedene som kan tilby miljødrivstoff til innbyggerne lokalt. Kommunene kan også gå sammen med én eller flere lokale bedrifter for å få dette til, påpeker Mork.

Hver dag brukes det mye drivstoff i transport som fylkeskommunen er ansvarlig for. Målet er at all slik transport skal skje med miljødrivstoff.
– På denne måten kan Østfold fylke virkelig bidra i riktig retning for å hindre alvorlige klimaendringer. Befolkningen får også mulighet til å kjøre med ren klimasamvittighet og gi sitt positive bidrag, sier Mork.

Bakgrunn:
Fra forslaget til valgprogram:
"Totalt sett forurenser biodrivstoff mindre enn annet drivstoff. Derfor støtter Østfold Venstre planene på tidligere DeNoFas område om å produsere biodrivstoff.
Østfold fylkeskommune skal stille krav om at alle transporter med fylkeskommunal avtale og i fylkeskommunens regi skal gå på gass eller biodrivstoff så snart det er tilgang til det for transportselskapene."

Hele valgprogrammet finnes her:

Valgprogrammet skal vedtas på Østfold Venstres årsmøte lørdag 10. februar.

Sindre Westerlund Mork
M: 916 95 642
https://www.venstre.no/ostfold

Tenk globalt, stem lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**