Handlingsplan for 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hovedmål 2007:

I forbindelse med kommunevalgkampen skal Røyken Venstre jobbe for en kommunestyregruppe lik alternativ ?
I. 1 representanter (ca 200 stemmer, jmfr valget 2003)
II. 2 representanter (ca 400 stemmer, jmfr valget 2003)
III. 3 representanter (ca 600 stemmer, jmfr valget 2003)
IV. 4 representanter (ca 800 stemmer, jmfr valget 2003)

2. Fokusere på de merkesakene som blir vedtatt i Kommuneprogrammet 2007-2011

3. Videreføre deltakelse og engasjement på gruppemøtene med samme nivå som i 2006, samt fordele forberedelse av sakene på en bedre måte.

4 Gjennomføre en studiering i 2007med tema: Kommunesammenslutning og Røykens framtidige regionale tilknytning.

5 Holde et åpent møte om et aktuelt tema, samt dele ut miljøprisen for 2007 på dette møtet.

6. Ha redigert nye hjemsideri tråd med Venstres nye profil i løpet av februar

7 Ha e-postlister over listekandidater og medlemmer

8. Styrke samarbeidet med lokallagene i Asker, Hurum, Drammen og Lier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**