Ingegerd Espås

Jeg er født i Skaun kommune i Sør-Trøndelag og har de siste 10 årene bodd på Bergkrystallen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av utdannelse er jeg sosionom med tilleggsutdannelse i ledelse og coaching. Jeg bor alene, har jobbet i forsikringsbransjen, startet mitt eget firma og de siste 15 årene har jeg innehatt lederstillinger i små, middelstore og store kommuner. I 1997 ble jeg avdelingssjef i Bydel Ekeberg-Bekkelaget med ansvar for barnevern og sosialkontor og i dag arbeider jeg med vold- og overgrepsproblematikk overfor eldre som bor hjemme og i institusjoner. De siste tre årene har jeg vært Venstres representant i Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand, fast medlem i barn,ungdoms- og kulturkomiteen, varamedlem i helse- og sosialkomiteen og varamedlem i Oslo kommunes klagenemnd.

Min målsetning som politiker i Bydel Nordstrand er:

* Jeg vil arbeide for at Nordstrand bevarer sine grøntområder og holde et kritisk øye med dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.
* Jeg vil at ungdommen skal ha trygge møteplasser, flere ungdomsklubber og vil støtte alt forebyggende ungdomsarbeid.
* Jeg vil at alle som ønsker å bruke sin kreativitet og starte små bedrifter skal ha de samme sosiale rettighetene som fast ansatte.
* Jeg vil at eldre skal få en trygg alderdom, hvor de selv får bestemme hvilke tjenester de skal ha, enten de er offentlige eller private. De eldre må få varierte botilbud når de ikke lenger kan bo hjemme, men er for friske til å komme på sykehjem.
* Jeg vil at Bydel Nordstrand skal ha et levende og mangfoldig kulturmiljø.
* Jeg vil ha mindre byråkrati og lover å være ombudskvinne for beboerne i Bydel Nordstrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**