Kommunedelplan for strandsonen

Kommunedelplan for strandsonen — Notat fra Røyken Venstre 151105. Røyken Venstre har programfestet at laget vil arbeide for sikring av strandsonen og at den gjøres tilgjengelig for allmennheten. Vi erkjenner at 100 meter beltet kom alt for seint i landet vårt og at kommunene har gitt for mange dispensasjoner fra byggeforbudet. Røyken Venstre vil følge opp vedtatt plan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunedelplan for strandsonen
Kommunedelplan for strandsonen — Notat fra Røyken Venstre 151105.

Røyken Venstre har programfestet at laget vil arbeide for sikring av strandsonen og at den gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Vi erkjenner at 100 meter beltet kom alt for seint i landet vårt og at kommunene har gitt for mange dispensasjoner fra byggeforbudet.

Strand, vann

Venstre i Røyken ønsker ikke bare å sikre, men å innløse områder som er av spesiell verdi, m.a. ved å søke midler fra Direktoratet for naturforvaltning m.m.

"Vi kan ikke forsette å bygge ned eller stenge de gjenværende områdene i kystsonen, men må ta vare på dem som felles goder til glede for nåværende og fremtidige generasjoner."

Med aktuelle kommentarer og forrslag for Røyken; les hele notatet.(MS Word dokument)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**