Venstre vil bevare Besserudtjernet

I onsdagens bystyremøte foreslo Venstre at Besserudtjernet må bevares i forbindelse med bygging av ny hoppbakke i Holmenkollen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

– Besserudtjernets har stor betydning for lokalmiljøet og er en viktig arena for byen, sier Ola Elvestuen, Venstres gruppeleder og leder av byutviklingskomitéen. Han peker på at Besserudtjernet er en attraktiv arena for konserter og ulike arrangementer, samt som badeplass i sommerhalvåret.

Venstre fremmet forslag om å bevare tjernet i forbindelse med bystyrets behandling av saken om ny Holmenkollbakke. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i bystyret, og ble nedstemt mot stemmene til Venstre, KrF og RV.

Biologisk mangfold
I byutviklingskomitéens behandling av saken viste Venstre også til Besserudtjernets betydning i forhold til ivaretagelse av biologisk mangfold. Tjernet er i sommerhalvåret en av Oslos beste salamanderdammer. Som følge av at Besserudtjernet tømmes i vinterhalvåret og ikke er utsatt for gjengroing, er tjernet svært viktig som yngleplass for denne arten.

Forslag fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre:
Byrådet bes legge inn opprettholdelse av Besserudtjernet som et ønsket element i tilknytning til den kommende arkitektkonkurransen.

Innlegg fra Kjell Veivåg i bystyredebatten:
Last ned pdf-fil her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**