Varsler offensiv på biodrivstoff til lokalvalget

Det lave snøfallet hittil i år er første tegn på endringene i klimaet som vi vil se mer av i framover. Miljø er kjernesak nummer én for Venstre og vi varsler allerede nå en offensiv på biodrivstoff i lokalvalget til høsten. Vi skal mobilisere over hele landet, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For mange mennesker er det å redusere egen blikjøring et av de enkleste tiltakene for å kutte ned på egen klimaforurensing. Buss og jernbane er utmerkede alternativer for noen, men ikke alle. Enkelte er avhengig av bil, enten i jobb eller for å kjøre barna til og fra skole og barnehage. Vi må erkjenne at bilen er viktig for mange. Derfor må vi også legge til rette for mer miljøvennlig bilbruk, legger Tenden til.

Regjeringen har varslet et klimamål på minst 20 prosent kutt innen 2020. Samtidig har Regjeringen varslet å påby oljeselskapene å omsette 4 prosent biodrivstoff. Dette er et skritt i riktig retning, men skal vi nå klimamålet må vi satse enda mer offensivt på biodrivstoff, påpeker Tenden.

Overalt i Norge vil det være behov for å øke tilgjengeligheten på biodrivstoff og miljøbiler. Venstre vil derfor sørge for at offentlig sektor går foran og bruker sin markedsposisjon som innkjøper ovenfor bensinstasjon-kjedene. Vi ser for oss at kommunene og fylkene utelukkende handler med de kjedene som kan tilby biodrivstoff til innbyggerne lokalt. Kommunene kan også gå sammen med én eller flere lokale bedrifter for å få dette til, legger Tenden til.

Tenk bare på alle de kommunale og fylkeseide busselskapene over hele landet og hvor mye drivstoff de bruker hver dag. På denne måten kan kommunene og fylkene virkelig bidra i riktig retning for å hindre alvorlige klimaendringer. Befolkningen får også mulighet til å kjøre med ren klimasamvittighet og gi sitt positive bidrag. Det tror også mange ønsker, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**