Erik Ringnes topper med Stein Frøysang og Line M. Rustad på de neste plassene for Hedmark

Nominasjonsmøte i Hedmark Venstre avholdt på Hotel Central, Elverum lørdag 3.februar 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Målet er 3 representanter i det nye Fylkestinget, sier fornøyde toppkandidater i Hedmark Venstre,
Erik Ringnes ble enstemmig valgt med Stein Frøysang på andreplassen. Kvinnerepresentasjonen opprettholdes ved at Line M. Rustad ble valgt som nr.3 og Kine Kyllingstad som nr.4. Christian Steenland ble valgt inn som nr.5.

Frøysang

Foto: A.Hovstø

Leder av nominasjonskomiteen Ida Eggen sier at det er god geografisk spredning og med mange dyktige kandidater. Mange kvinner er med på lista, men skulle gjerne hatt enda fler og gjerne helt på toppen.
Etter benkeforslag fra Hamar Venstre ble Stein Frøysang, Hamar innvalgt som nr.2. Han fremmet det mål å få inn minst 2 personer inn i Fylkestinget og med mange kontakter i hele Hedmark kan Venstre ha mulighet for å ta 3 mandater i Fylkestinget.
Fullmaktsnemda godkjente 28 delegater med stemmerett til nominasjonsmøtet.

Hedmark Venstres liste til fylkestingsvalget 2007 med tilhørighet og fødselsår

5påTopp

Foto: A.Hovstø

1. Erik Ringnes, Stange, 1955
2. Stein Frøysang, Hamar, 1954
3. Line M. Rustad, Elverum, 1970
4. Kine Kyllingstad, Ringsaker, 1967
5. Christian Fredrik Steenland, Tynset, 1966
6. Ola Vassli, Hamar, 1985
7. Runar Kristiansen, Stange, 1966
8. Tone Kristine Berger, Elverum, 1984
9. Jørn André Stenseth, Kongsvinger, 1972
10. Mirjam Engelsjord, Stange, 1967
11. Håkon W. Gillerhaugen, Folldal, 1963
12. Ola Rostad, Grue, 1955
13. Pål Selsjord Bjørseth, Trysil, 1982
14. Ola Eggset, Alvdal, 1957
15. Marie Kristine Lorentzen, Tynset, 1945
16. Tom Kristian Berger, Elverum, 1984
17. Trond Nordby, Stor-Elvdal, 1950
18. Anne Mette Andersen, Grue, 1942
19. Gina Sigstad, Løten, 1941
20. Odd Arne Skjæret, Tolga, 1950
21. Gry Nordli, Trysil, 1953
22. Sjur Alhaug, Ringsaker, 1951
23. Tove Sissel Larsgård, Grue, 1966
24. Hanne Henriksen, Elverum, 1955
25. Søren Idland, Åsnes, 1940
26. Martin Løken, Elverum, 1987
27. Lars Magne Mauset, Stange, 1979
28. Inge Haugen, Alvdal, 1959
29. Inger Noer, Kongsvinger, 1961
30. Morten Andersen, Ringsaker, 1955
31. Nils P. Hagen, Tynset, 1967
32. Ørjan Truls Iversen, Åmot, 1976
33. Sjur Skjævesland, Hamar, 1961
34. Ingrid Gule, Grue, 1928
35. Mete Wilas, Hamar, 1941
36. Arne J. Tronstad, Stor-Elvdal, 1935
37. Asbjørn Hovstø, Ringsaker, 1954
38. Ola Jonsmoen, Alvdal, 1932

Underskrifter for fylkeslista 2007, Hedmark Venstre, 3.februar 2007

Inger Noer Ola Jonsmoen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**