Runolv Stegane listetopp

Buskerud Venstres liste for fylkestingsvalget 2007 er klar. Et samstemmig nominasjonsmøte stilte seg bak nominasjonskomiteens forslag lørdag 3.februar. Runolv Stegane, Sigdal, ble valgt til å toppe lista.- Jeg gleder meg til å ta fatt på valgkampen. Buskerud Venstre har en svært god liste, sier Runolv Stegane. – Det er et sterkt toppteam. Målet for oss er å få inn tre representanter i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Runolv Stegane er i dag varaordfører i Sigdal og fylkestingsrepresentant. På de neste plassene kom Nina E. Johnsen, Lier, Helge Stiksrud, Ringerike, Torleif Dalseide, Ål, Stine Bjørndal Osnes, Drammen, og Ellen Korvald, Kongsberg.

VENSTRES LISTE I BUSKERUD VED FYLKESTINGSVALGET 2007.
1. Runolv Stegane, Sigdal
2. Nina E. Johnsen, Lier
3. Helge Stiksrud, Ringerike
4. Torleif Dalseide, Ål
5. Stine Bjørndal Osnes, Drammen
6. Ellen Korvald, Kongsberg
7. Erik Hörlück Berg, Modum
8. Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum
9. Hallvor Lilleslett, Gol
10. Marit Kolbræk, Røyken
11. Asgeir Osnes, Drammen
12. Siw-Elisabeth Nygård, Krødsherad
13. Øystein Senum, Kongsberg
14. Anne-Marit Lillestø, Ringerike
15. Lasse Thue, Røyken
16. Knut Fausko, Hemsedal
17. Sissel Urke, Ål
18. Torbjørn Røberg, Hole
19. Marianne Berg Korneliussen, Lier
20. Bjørn Edgar Johannessen, Flesberg
21. Liv Juchelka, Hol
22. Tor Ivar Bryn, Øvre Eiker
23. Marianne Arctander, Hurum
24. Tore Hogstad, Røyken
25. Heidi Hübner, Sigdal
26. Kåre Bech, Hole
27. Kristine Nore, Krødsherad
28. Lars Andre Flaten, Ringerike
29. Gro Erstein Pedersen, Kongsberg
30. Dagfinn Ystad, Ål
31. Sissel Stamnes, Hole
32. Helge Feet, Gol
33. Mary Sandal Johansen, Røyken
34. Einar Hovde, Lier
35. Anne Kristi Marken, Sigdal
36. Kaja Willoch Stiksrud, Ringerike
37. Sølvi Flo, Kongsberg
38. Øyvind Sandsether, Hurum
39. Anne Kjersti Frøyen, Ål
40. Truls Slevigen, Krødsherad
41. Marit Eek-Jensen, Kongsberg
42. Ole Gunnar Øhren, Ringerike
43. Maria Søndrål Wick, Hol
44. Ole K. Throndsen, Kongsberg
45. Tom Hedalen, Drammen
46. Mildrid Nesheim, Gol
47. Petter Normann Pettersen, Hurum
48. Inger Falch Johannesen, Drammen

Kommentarer til lista:

Hallvor Lilleslett, fylkesleder, 90721434

Ole K Throndsen, leder nominasjonskomiteen 92059444

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**