Årsmøte i Aust- og Vest-Agder Venstre

Det blir felles årsmøte for Aust- og Vest – Agder Venstre på Quality Hotell Sørlandsparken fredag 9. og lørdag 10. februar. Fremmøte fredag er klokken 16:30 og avslutningen er beregnet til lørdag klokken 16:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Olaf Thommesen kommer på lørdag...

Olaf Thommesen kommer på lørdag…

Deler av årsmøtet blir felles med Vest-Agder, mens hvert fylke har noen separate møter.

Program
Velkommen til Aust-Agder og Vest-Agders Venstres årsmøte på Hotell Quality 9. — 10. februar 2007

Fredag 9. februar

16:30 Registrering
Levering av fullmakter. Kaffe/te

17:00 Separate årsmøter fylkesvis
Velkommen og konstituering med valg av dirigenter, valg av redaksjonsnemnd, valg av referent, valg av tellekorps, godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter. Behandling av regnskap og budsjett, fastsettelse av kontingent for 2007

 ...det gjør også Anne Margrethe Larsen

…det gjør også Anne Margrethe Larsen

17:45 Felles samling
Fylkeslederne hilser. Kulturelt innslag

18:00 Venstres prinsipp-program
Leder av prinsipp-programkomitéen, Hans Antonsen orienterer

19:00 Kort pause

19:10 Programforslaget felles for begge fylkene
Presentasjon av programnemndas leder Øystein Haga

19:40 Forslag til politiske uttalelser
Presentasjon ved redaksjonsnemnda

20:15 Festmiddag

Lørdag 10. februar

09:00 Årsmøtesaker separat for hvert fylke
Årsmelding fra styret og fylkestingsgruppa. Kort melding fra Unge Venstre og Venstrekvinnelaget. (Aktivitetsplan?) Valg av utsendinger til landsmøtet. Vedtektsendringer.

Felles samling
09:45 Politisk samtale
Olaf Thommesen og Anne Margrethe Larsen i samtale med Jan Kløvstad

10:35 Appell fra Unge Venstre

10:40 Kaffepause

11:00 Generell politisk debatt

12:45 Lunsj

13:45 Programbehandling

15:00 Politiske uttalelser og Venstres skolepolitiske manifest

16:00 Avslutning og vel hjem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**