Inge Solli på topp i Akershus Venstre

Akershus Venstres nominasjonsmøte har valgt Inge Solli fra Nittedal som førstekandidat til fylkestingsvalget i 2007.
Inge Solli er i dag gruppeleder for Venstre i fylkestinget og leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Han er i tillegg til politikken på fylkesplan og i Nittedal engasjert i revy, sang og kultur. Til daglig jobber han i IBM.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fornyelse
Venstre stiller med ferske fjes på de neste plassene. Lise Vistnes fra Ski ble nominert på andreplass. Hun er lokallagsleder i Ski Venstre, og er en engasjert mor i lokalsamfunnet gjennom FAU og idrettslag. Advokat Abid Q. Raja er nominert på tredjeplassen, og vil få fast plass i fylkestinget dersom Venstre gjør et like godt valg i Akershus som ved stortingsvalget i 2005 da partiet fikk 7,6 prosent av stemmene.
Tor Olav Steine fra Bærum er nominert til 4. plass, og på de neste plassene følger Åse Birgitte Skjærli fra Nes og Boye Bjerkholt fra Skedsmo.

Ambisjoner
– Inge Solli står støtt. Han har gjort en formidabel innsats for partiet til nå, og er motivert for å fortsette. Solli hadde i realiteten ingen reelle motkandidater til førsteplassen, sier leder av nominasjonskomiteen, Trine Hvoslef-Eide.
– Listen er en god blanding av unge kandidater og mer erfarne folk. Vi har allerede nedsatt et valgkamputvalg, og vi gleder oss til å ta fatt på valgkampen. Målsetningen er å få Venstre opp på 10 prosent oppslutning i Akershus. Venstre har stått sterkt i hele 2006 og Akershus Venstre har ambisjoner. Lykkes partiet i valgkampen kan fjerdeplassen være sikret, sier Solli.

1. Inge Solli (47) stod som nr. 3 ved sist fylkestingsvalg, og rykket opp til gruppeleder og ble leder av Utdanningsutvalget for et år siden, hvor han har gjort en solid jobb og satt seg i respekt hos alle partier. Solli er første vara til Stortinget for Borghild Tenden, og er dessuten leder og gruppeleder i Nittedal Venstre.

2. Lise Vistnes (34) er leder av Ski Venstre og aktiv i lokalidretten. Hun har på kort tid gjort seg bemerket i Akershus Venstre. Hun har nylig tatt master i økonomisk historie og bor på Langhus med to barn.

3. Abid Q. Raja (30) er lite kjent som Venstre-mann, men desto mer kjent som advokat i flere nasjonalt og regionalt profilerte saker. Han har imidlertid fartstid fra utvalg på nasjonalt plan hvor han har samarbeidet med både Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande og Olaf Thommessen. Raja bor i Sandvika.

4. Tor Olav Steine (62) har erfaring fra fylkesstyret og lokalpolitikken i Bærum. Han hadde en viktig rolle i stortingsvalgkampen som organisator og strateg både lokalt og i fylket. Steine er gründer og har lang erfaring fra IT-sektoren.

5. Åse Birgitte Skjærli (28) har vært aktiv i Kristiansand Venstre, nå i Nes Venstre. Er tidligere styreleder av Studentsamskipnaden i Trondheim og er aktiv i mange kulturorganisasjoner. Skjærli er utdannet høgskoleingeniør og jobber i konsulentbransjen.

6. Boye Bjerkholt (26) er tidligere leder av Akershus Unge Venstre, og var medlem av Akershus Venstres valgkamputvalg i 2005. Han er i dag medlem av Akershus Venstres programkomite og Unge Venstres sentralstyre. Er siviløkonomistudent og bor i Skedsmo, hvor han også er aktiv i lokallaget og sitter i utvalg for kultur.

Nominasjonskomiteen har bestått av Trine Hvoslef-Eide fra Ås (leder), Øystein Smidt fra Nes, Jan Erik Wilhelmsen fra Asker og Berit Adriansen fra Unge Venstre. Lise Vistnes trakk seg fra komiteen da det ble klart at hun var aktuell som kandidat.

Øvrige kandidater:
7. Anniken Holtnæs Frogn
8. Jan M. Vevatne Asker
9. Inger Johanne Bjørnstad Oppegård
10. Roger Axelsson Ullensaker
11. Ingvild Tautra Vevatne Asker
12. Wilhelm Berge d.y. Nesodden
13. Hilde Palmgren Lørenskog
14. Jan Harsem Asker
15. Jorunn Holter Frogn
16. Petter Gulbrandsen Nannestad
17. Turid Dahlmann Bærum
18. Jan Tønnessen Sørum
19. Jorunn Nakken Ås
20. Asle Gladhaug Asker
21. Anne Line Gudbjørgsrud Skedsmo
22. Lars Peder Nordbakken Gjerdrum
23. Christine Salvesen Eidsvoll
24. Per-Aage Pleym-Christensen Nittedal
25. Marianne Felin Bjørgaas Bærum
26. Stig Breistein Vestby
27. Kristin Over-Rein Aurskog-Høland
28. Audun Heskestad Rælingen
29. Berit Adriansen Ullensaker
30. Johan Ellingsen Enebakk
31. Lisbeth Bøhler Ski
32. John Brynhildsvoll Fet
33. Eldfrid Hovden Asker
34. Bjørn Schwensen Bærum
35. Siw Fjelstad Frogn
36. Olaf Knai Hurdal
37. Inger Johanne Tangen Lørenskog
38. Øystein Smidt Nes
39. Astrid Ramnefjell Bærum
40. Jørn Arnesen Oppegård
41. Marit Johansen Nannestad
42. Jan Henrik Eriksen Bærum
43. Ida Kurland Skedsmo
44. Jon Stubberud Vestby
45. Randi Øgrey Bærum
46. Arne Havnaas Ski
47. Thor Togstad Gjerdrum
48. Jan Erik Wilhelmsen Asker
49. Trine Hvoslef-Eide Ås

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**