Vellykket Venstre-skole

Hedmark Venstre sto som arrangør av Venstre-skole på Rena i kulturhuset mandag 26.mars. Åmot Venstre ble etablert og stiller liste ved kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

V-skole Rena

Foto: A.Hovstø

Åmot er på vei!!! Rena er på vei!! Venstre-skuta er i fart langs Glomma!!!

Initiativtaker Øystein Håkonsløkken har i lengre tid hatt ønske om å dra i gang Venstre-arbeid og lokallag i Åmot kommune. Forhåpentligvis kan dette føre til liste til kommunevalget i 2011 eller kanskje allerede i høst. Det er mange sympatisører for Venstre i Åmot – og dette har tatt fart etterat Forsvaret etablerte seg på Rena.

Hedmark Venstre sto som arrangør av Venstre-skole i Åmot mandag 26.mars kl.17 i Rena kulturhus.
Tema var hovedsakene til miljø, småbedriter, sosialt ansvar og skole/kultur med fokus på partiets historie, ideologi og utenrikspolitikk.

Leder for Venstre i Hedmark Erik Ringnes gjennomførte et alsidig program med god hjelp av Asbjørn Hovstø, ansvarlig for Venstre-skolen i Hedmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**