Bilfritt sentrum

KRAGERØAVISA: I en interpellasjon i kommunestyret torsdag tar Solfrid Rui Slettebakken opp saken om et bilfritt sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På vegne av Venstre utfordrer hun ordføreren, og ber om konkrete tiltak i tråd med det Laland har uttalt om denne miljøsaken.

Interpellasjonen lyder slik:

"Kragerø Venstre har vedtatt resolusjonen "Kragerø – en miljøvennlig kommune" på sitt årsmøte. Kommunestyrerepresentantene fikk i oppdrag å fremme resolusjonen som en interpellasjon. Vi har registrert at ordføreren i det siste har uttalt seg positivt til et bilfritt Kragerø sentrum. Dette støtter Venstre, men partiet mener det er flere tiltak som må settes i verk, og det haster! Klimatrusselen er over oss, og mens vi snakker så forverres det hele. Bilen er på mange måter en "svøpe" i denne sammenheng. "Kragerø skal være en frisone for tomgangskjøring " heter det i et vedtak fra kommunestyret fra en del år tilbake. Hvor ligger dette nå? Venstre synes tida er inne for å utfordre den politiske ledelse med følgende problemstillinger;

· Hva vil ordføreren gjøre for å få vedtaket om tomgangsfri sone iverksatt?

· Hva vil ordføreren initiere til når det gjelder å få et bilfritt sentrum?

· Hva kan ordfører legge opp til, og iverksette på de ulike områdene som Venstre nevner i sin årsmøteresolusjon? Denne innbefatter flere momenter hentet fra Fredrikstadserklæringen. Hva gjør kommunen av konkrete tiltak i forhold til denne?"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**