Lasse Narjord Thue – førstekandidat Røyken Venstre

Siden 2003 har Lasse Narjord Thue vært gruppeleder for Venstre i kommunestyret i Røyken. I hele perioden siden 2003 har han vært medlem av formannskapet, og 2003-2007 var han i tillegg varaordfører. Lasse er Røyken Venstres førstekandidat til kommunestyrevalget høsten 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lasse Narjord Thue

Foto: privat

– Røyken er et lokalsamfunn som gir gode og trygge oppvekstvilkår, noe som er viktig for en vekstkommune som Røyken. Kommunens innbyggere kommer høyt på levekårsundersøkelser, det er et stort mangfold av foreninger, lag og idrettsaktivitet og det er gode muligheter for friluftsliv både sommer som vinter. Slik ønsker jeg at Røyken skal være i fremtiden også.

Gode tjenester og trygge skoleveier

Røyken kommunes svake økonomi følger av statens inntektssystem for kommunene, og alle ønsker for en bedre kommune kan kun følge av det til enhver tid økonomiske handlingsrommet. Likevel mener jeg det er viktig å fortsette satsningen på kvalitet i kommunens tjenester, trygge skoleveier, gode bygg for så vel skoleelever som eldre med omsorgsbehov og fremtidsrettede løsninger som geovarme som energikilde for kommunens bygg.

I Venstre verdsetter vi lokaldemokratiet høyt. Derfor er det viktig for meg at alle kommunens innbyggere har like muligheter til å få sin sak hørt. Hvis du ønsker å gi innspill til Røyken Venstre, eller generelt har behov for å si din mening kan du kontakte meg på [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**