Bioenergimøte på Gjøvik

Oppland Venstre tok initiativ til et møte mellom Mjøsen Skogeierforening, Gjøvik kommune og Venstrepolitikeren Gunnar Kvasseheim. Tema for møte var hvilke muligheter bioenergi gir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bioenergimøte på Gjøvik

Foto: Håkon Fosmo

Oppland Venstre arrangerte møte for å sette økt fokus på bioenergi. Vi ønsker å sette økt fokus på miljøutfordringene i fylket, og på hvilke løsninger som finnes, uttaler Ketil Kjenset. Oppland Venstre ønsker en offensiv satsing på miljøvennlig alternativ energi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**