Dette har skjedd på årsmøtet så langt

Her er en kort oversikt over hva som har skjedd på årsmøtet til Oppland Venstre så langt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kløverhotellet

Foto: Trond Jacobsen

Referat fra årsmøtet i Oppland Venstre

Bjørg Lien åpnet årsmøtet.

NKS kløverhotellet orienterte om virksomheten ved pasienthotellet.

Bjørg Lien talte til årsmøtet
Tema: Venstre i vekst. Oppland Venstre er inne i en periode med økning i antall medlemmer.

Gunnar Kvassheim talte til årsmøtet
Tema: Miljø og Venstres utfordringer i valgkampen

Generell politisk debatt
Ordstyrer Ketil Kjenset startet debatten
Arne Christian Stryken hadde innlegg
Eivind Brenna hadde innlegg
Bjørg Lien hadde innlegg
Astrid Hårstad hadde innlegg
Gustav Fystro hadde innlegg
Ketil Schjerverud hadde innlegg
John Tvedt hadde innlegg
Ketil Kjenset hadde innlegg
Egil Tveit hadde innlegg
Håkon Johs Skarstad hadde innlegg
Johan Schei hadde innlegg
Gunnar Kvassheim rundet av debatten.

Bjørg Lien takket Gunnar Kvassheim for et godt innlegg.

Behandlingen av følgende politiske uttalelser startet:
Klimapolitikken er et verdivalg — også lokalt
Nye grep for et bedre klima

På kvelden har det vært sosialt opplegg med blant annet magedans (Mira Arntzen og Astrid Hårstad) og teatersport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**