Resolusjoner fra årsmøte

Vedtatt på årsmøtet i Kragerø Venstre 16.jan 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skip

Beredskapen må styrkes!

I disse dager ser vi hvilke konsekvenser et kystsamfunn kan utsettes for når det gjelder oljeforurensing.

Kragerø er et sjønært samfunn med stor båttrafikk både i og utenfor fjord og skjærgård. Kragerø Venstre oppfordrer Kragerø kommune til å ha en grundig gjennomgang av beredskapsplaner når det gjelder forurensing i sjø. Viser det seg å være mangler i beredskapsopplegget enten det er mangler på praktiske øvelser, beredskapsrutiner eller faglig ekspertise, må dette straks settes på dagsorden og ryddes opp i. Ansvarlige myndigheter må utfordres, slik at Kragerø kommune sammen med andre kommuner, blir del av en helhetsplan for kystsamfunnene langs Norskekysten i forhold til oljeutslipp og annen forurensing.

Søppel

Kragerø – en miljøvennlig kommune

– Å handle lokalt er å tenke globalt.

Kragerø kommune er en miljøvennlig kommune som blant annet tar klima trusselen alvorlig ved å

* Forby tomgangskjøring
* Tilrettelegge for et bilfritt by sentrum
* Tilby sykkel som en gratis låneordning innen bykjernen
* Tilrettelegger for gratis kollektivtransport fra og til parkeringsområder utenfor sentrum i
* Utfordre samarbeidsutvalgene ved skolene i kommunen til å sette i verk tiltak for å få elever og ansatte med på å "Fremme fysisk og sosial fostring på skoleveien"
* Oppfordre bedrifter til å gå eller sykle til jobben!
* Ha miljøstasjoner på ulike steder i kommunen, også slamtømming fra bobil
* Stimulere til hjemmekompostering
* Være miljøvennlig på ulike områder innen offentlig administrasjon; mindre papirbruk i en digital hverdag, mer bruk av alternative energikilder, energiøkonomisering m. m

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**