Venstre i byråd best for byen

Venstre ønsker byrådsmakt i neste bystyresperiode. Med et ikke-sosialistisk flertall vil et borgerlig byråd hvor Venstre er med være det mest styringsdyktige, og samtidig bidra til å få gjennomført Venstres politikk. Det er en selvfølge for Venstre at et ikke-sosialistisk flertall i bystyret må gi et borgerlig byråd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Politisk uttalelse fra Oslo Venstres årsmøte 2007

For Venstre er det ikke aktuelt å delta i et byrådssamarbeid som inkluderer Fremskrittspartiet. Et byrådssamarbeid med Fremskrittspartiet er uaktuelt fordi den politiske avstanden er for stor innenfor områder som kultur, miljø, i byutviklingsspørsmål og i synet på det flerkulturelle Oslo.

Venstre har gode erfaringer fra borgerlig byrådssamarbeid, og mener det er riktig og viktig for byen at et slikt byråd etableres på nytt etter valget høsten 2007. Det borgerlige byrådssamarbeidet i perioden 2000-2003 bidro til et temposkifte på en rekke områder til beste for byen. Venstres byrådsdeltagelse førte blant annet til gjennomslag for en historisk kollektivsatsing, fortgang i utviklingen av Fjordbyen, kraftig økning av kulturbudsjettene og storstilt satsing på skolen.

Det viktigste for Venstre er å få gjennomført Venstres program og politikk. Et byråd der Venstre ikke deltar vil vi kun forholde oss til fra sak til sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**