Nytt Venstre-program for Oslo

Oslo Venstre avholdt sitt årsmøte i helgen. Årsmøtet vedtok Venstres program for bystyreperioden 2007-2011. Venstre fortsetter sin satsing på miljø, skole, sosialt ansvar og kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres logo

De viktigste punktene fra programmet:

Miljø
* Billigere og bedre kollektivtrafikk. Flere avganger og billigere månedskort.
* Starte en klimavettkampanje for å nå Oslos klimamål
* Sikre Oslos grøntarealer, og utarbeide en verneplan for store trær
* Nei til høyhus
* Storsatsing på universell utforming/tilgjengelighet for alle

Skole
* Gjeninnføre fritt skolevalg
* Bygge flere skoler og ruste opp eksisterende skolebygg
* Satse på etter- og videreutdanning av lærerne i Oslo-skolen
* Ta imot flere lærlinger og lærekandidater i kommunale virksomheter

Sosialt ansvar
* Tilby flere sykehjemsplasser, senke terskelen for å få sykehjemsplass
* Gjøre det lettere for rusavhengige å få behandling med subutex eller metadon

Kultur
* Utvide Middelalderparken
* Bygge ny fotballstadion på Valle

Andre vedtak i programmet
* Overføre mer makt og flere oppgaver til bydelene
* 20 prosent av kommunens matforbruk skal være økologisk eller være fairtrade-produkter innen utgangen av 2011
* Nei til eiendomsskatt
* Opprette et personvernombud i Oslo
* Øke rammen for Groruddalssatsingen fra 100 mill. til 150 mill., og fortsette med en tilsvarende satsing i Søndre Nordstrand

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**