Politiske uttalelser

Politiske uttalelser fra fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Les de 5 politiske uttalelsene:

1. FRAMTIDIG KONTROLL MED VÅRE VANNKRAFTRESSURSER
Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre mener at foretaksmodellen fortsatt er å foretrekke for NTE

Les hele uttalelsen.

ROVDYRPOLITIKKEN MÅ IKKE KNEKKE HUSDYRHOLD OG TAMREINDRIFT
Nord-Trøndelag Venstre mener at dagens erstatningsordninger i rovdyrpolitikken ikke er logisk begrunnet.

Les hele uttalelsen.

BARNEVERN FOR ALLE BARN.
Nord-Trøndelag Venstre vil gi barnevern for alle barn i Norge.

Les hele uttalelsen.

TILSKUDD TIL NYE RENTBRENNENDE VEDOVNER
Nord-Trøndelag Venstre krever bedre ordninger for tilskudd til nye rentbrennende vedovner.

Les hele uttalelsen.

NORGE SOM FOREGANGSLAND I KLIMAPOLITIKKEN.
Nord-Trøndelag Venstre mener at Norge bør bli et foregangsland i klimapolitikken.

Les hele uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**