Støtter lokalt filmfond

Uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre — 11. februar 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nyskaping gjennom kreativt mangfold

Framtidig velferd sikres gjennom etablering av ny næringsvirksomhet. Østfold Venstre vet det må skapes mange nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Et område Venstre vil legge til rette for næringsvirksomhet på, er virksomheter basert på kunst, kultur og opplevelser. Ikke all kultur kan være lønnsom. Venstre vil derfor ha omfattende økonomiske overføringer til kulturlivet, innrettet slik at det skapes et mangfold av uttrykk for skaperkraft og kreativitet.

Som et eksempel på kulturbasert næringsliv er det i Fredrikstad utviklet et filmmiljø som bl.a. har gitt oss filmen "Lange flate ballær". Nye filmprosjekter står i kø. Problemet er tilgang på risikovillig kapital.

Fredrikstad kommune arbeider i disse dager med å etablere et filmfond for å støtte lokal filmproduksjon. Østfold Venstre vil på det sterkeste oppfordre Østfold fylkeskommune til å gå inn i dette filmfondet med kapital og eierskap slik at hele Østfold kan føle seg delaktig i denne spennende kulturbedriften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**