Ta lokalt ansvar for skolen!

For å skape en bedre skole, støtter Oppland Venstre nasjonale rammer for skolens innhold, men vi vil ha langt mindre detaljstyring innenfor disse rammene. (Politisk uttalelse vedtatt på årsmøtet i Oppland Venstre 2007)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre ønsker at selvstyrte skoler skal være normen for skolestyring, og vil ha stor frihet for den enkelte skole f.eks. i forhold til kompetanseår for lærere. Vi ønsker et system der elever, lærere og foreldre har reel innflytelse på skolehverdagen innenfor rammer trukket opp av de folkevalgte. Skolens legitimitet og kvalitet hviler på — og skapes av — relasjonene mellom lærere, foreldre og elever. Det er en del av det politiske ansvaret å legge til rette for at slike relasjoner kan få god grobunn.

Den enkelte skoles ledelse og lærere må få reelle muligheter til å utvikle sin skole etter lokalmiljøets forutsetninger, basert på faglig og pedagogisk kunnskap. Samtidig er det viktig at lokale politikere også deltar i debatten om skolen. Det er et mål for Venstre at debatt om skolen og skolens innhold også skal være en naturlig del av det lokalpolitiske engasjementet.

Med fremtidens klimautfordringer er en god opplæring i miljøfag viktig. Ved å gi elevene opplevelser i naturen vil de bedre kunne ta vare på naturen i det voksne livet. Bruk av uteskole på alle klassetrinn er viktig for å skape grunnlag for god forståelse for klimatiltak i framtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**