Flere afrikanske varer i norske butikkhyller

Venstre på Agder mener at kampen mot fattigdom ikke kan stå stille mens vi venter på at WTO-forhandlingene skal komme videre. Venstre på Agder oppfordrer regjeringen til å innføre tiltak som kan bidra til økt markedsadgang for fattige land på det norske markedet, og på den måten lede an gjennom eksempelets makt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


70% av verdens fattige er bønder. Kampen mot fattigdom er derfor uløselig knyttet til kampen for en friere og mer rettferdig handel med landbruksvarer, som har vært et nøkkelområde i de pågående WTO-forhandlingene. Den største hindringen som møter fattige bønder både på deres egne hjemmemarkeder og på de rike markedene i nord, er de rike lands subsidier. Venstre mener at regjeringen må gi slipp på kravene om særnorske unntak og beskyttelse av norske særinteresser, og i stedet unilateralt fjerne alle eksportsubsidier og koble landbruksstøtten fra produksjonen. Fjerning av eksportsubsidier og handelsvridende internstøtte må stå øverst på Norges agenda i WTO.

Venstre på Agder mener også at Norge må gi tollfri adgang til langt flere land. I dag gir Norge tollfri adgang til de 50 minst utviklede landene (MUL), men hele 4/5 av verdens fattige bor utenfor disse landene. MUL-landene befinner seg dessuten på et slikt utviklingsstadium at de ofte har få varer å selge for eksport. Hvis tollpreferanser virkelig skal monne i kampen mot fattigdom, må også mellominntektsland, som f.eks. Botswana og Namibia, inkluderes i ordningen.

Rockeaktivisten Bob Geldof og WTO-sjef Pascal Lamy har begge vært i Norge den siste tiden og bedt Norge innta en lederrolle. Som et av verdens rikeste land, har Norge et spesielt ansvar for å bidra til at skjevhetene i det internasjonale handelsregelverket jevnes ut. Aust-Agder Venstre ber regjeringen skifte kurs, løfte blikket fra norsk innenrikspolitisk landbruksdebatt og begynne å jobbe konstruktivt for at verdens fattige får reell adgang til de rike markedene i nord.

Uttalelse vedtatt på felles årsmøte for Aust- og Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**