Nei til overføring av lokalsykehuset i Flekkefjord

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad annonserte onsdag 31. januar en sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør. Etter Venstres mening er dette en gigantisk sentralisering av helse-Norge, med lite nærhet til lokale prosesser og et nederlag for pasientene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Medisin, helse

Foto: Microsoft

På samme pressekonferanse antydet helseministeren at lokalsykehuset i Flekkefjord ville bli vurdert overført til Helse Vest, Stavanger. Dette har utløst stor bekymring blant befolkningen, ansatte og politikere i Flekkefjordsregionen, fordi sykehusets framtid nå synes usikker.

Sykehuset er svært viktig for Listerregionen, har sin identitet her, og det er viktig å kjenne historien om sykehusets utvikling. Gjennom flere år har sykehuset satset på høyt faglig nivå, i samarbeid med Sørlandet sykehus, Kristiansand. Sykehuset i Flekkefjord framstår i dag som et moderne lokalsykehus, nylig utbygd for 240 millioner kroner og oppgraderte operasjonssaler og flere spesialtilbud. Dette gir godt tilbud til pasientene.

Dessuten har Sørlandet sykehus behov for de 40 000 innbyggerne i denne regionen, for å ha tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for effektiv drift av spesialisthelsetjenesten. Verken Sørlandet sykehus, de ansatte i Flekkefjord eller kommunene ønsker overflytting, og man undrer seg over manglende demokratiske prosesser i saken. Venstre på Agder mener at en overføring til Helse Vest, Stavanger vil gi stor usikkerhet for sykehusets framtid med utfordrende avklaringer til bl.a. lokalsykehuset i Egersund. Sykehuset i Flekkefjord kan bli en salderingspost i et stort Helse Vest. Det vil være et nederlag for pasientene.

Uttalelse vedtatt på felles årsmøte for Aust- og Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**