Temamøte om kommuneplanen 22. mars

Kommuneplanen er ute på høring, og Drammen Venstre inviterer til medlemsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Drammen Venstre arrangerer temamøte rundt høring av kommuneplanen for Drammen 2007 – 2018 torsdag 22. mars 2007 kl 19.00. Møtet blir på rådhuset, og oppmøte blir på baksiden av rådhuset (på hjørnet som vender mot kirken).

Dokumentene finner du her:

http://www.drammen.kommune.no/buskerud/drammen/drammenpol.nsf/932db17d668fff70c12569370027a098/b3b8820120990c4ec1257142002a4fb0?OpenDocument

Høringsfrist er 10. april 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**