Drammen Venstres valgprogram 2007 – 2011 – Drammen: Arbeidsplass og demokrati

Kapittel 8

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


DRAMMEN KOMMUNE — EN GOD ARBEIDSPLASS

Drammen kommune er av byen største arbeidsplasser. For å sikre byens videre utvikling må kommunen være en attraktiv og trygg arbeidsplass samtidig som den tilpasses brukernes behov og ønsker. Venstre ønsker å gjøre dette gjennom kontinuerlig forbedring av det kommunale tjenestetilbudet hva angår effektivitet, kvalitet og brukernes serviceopplevelse. Venstre mener at konkurranseutsetting og fritt brukervalg er viktige virkemiddel for å nå målene om bedre kommunale tjenester. Et interaktivt internettbasert servicetorg må på plass så snart som det er mulig, slik at innbyggerne i Drammen kan få gjort alle henvendelser, registreringer med mer via nettet. I større grad enn dagens interkommunale virksomheter er det påkrevd med nytenkning med henblikk på kostnadseffektiviserende samarbeid over kommunegrensene og forvaltningsnivåene.

DRAMMEN — ET LEVENDE DEMOKRATI

De folkevalgtes påvirkning på utvikling av Drammenssamfunnet skal økes. Venstre ønsker å innføre byrådsmodellen fra valget 2011. Frem til da må bystyrekomiteene tilføres politisk makt innenfor sine ansvarsområder. De folkevalgtes innflytelse over kommunale og interkommunale bedrifter og foretak skal styrkes ved direkte deltagelse i styrene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**