Drammen Venstres valgprogram 2007 – 2011 – Inkluderende og flerkulturell

Kapittel 6

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


DRAMMEN — EN INKLUDERENDE OG FLERKULTURELL BY MED ET SOSIALT ANSVAR

Retten til å delta på alle samfunnsarenaer må gjelde alle, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne. Styrket kamp mot diskriminering er nødvendig for å sikre mangfoldet og respekten for at mennesker har ulike mål, drømmer og visjoner for hva som er det gode liv for dem. Kommunens ansatte bør i størst mulig grad reflektere den etniske fordelingen i byen vår. Venstre ønsker at MOT-prosjektet skal gjennomføres i Drammen.

Folk som ønsker livsfase markeringer (dåp/navnefest, konfirmasjon, vielse/partnerskapsinngåelse, gravferd) utenom Den norske kirke skal få tilgang på gratis og livssynsnøytrale seremonirom. Gravferdsforvaltningen skal skje i kommunal regi, og ved etablering av nye gravlunder skal det kun gjennomføres kristenvigsling av den enkelte grav etter ønske, i stedet for hele arealet som i dag.

Drammen — En fairtradeby
Drammen skal ha et engasjement for fattigdomsproblemet i verden rundt oss. Venstre ønsker derfor at Drammen kommune skal bli en offisiell fairtradekommune. For å bli dette må blant annet kommunen kjøpe fairtradeprudukter til sine møter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**