Drammen Venstres valgprogram 2007 – 2011 – Nyskapende

Kapittel 2

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


DRAMMEN — BYEN FOR FORSKNING, NYSKAPING OG INNOVASJON

Venstre ønsker en aktiv næringspolitikk i Drammen, og vil prioritere tiltak for fremtidsrettede bedrifter som representerer forskning, nyskaping og innovasjon med en fremtredende miljøprofil. Sammen med en politikk som hjelper gründerne fram vil dette skape arbeidsplasser og sikre velferden i fremtiden.

Det må bli enklere og billigere å starte nye bedrifter i Drammen. Drammen kommune må derfor aktivt veilede og hjelpe alle som vurderer å etablere bedrift i byen. Alt av registreringer og innrapporteringer skal kunne skje enkelt via Internett. Nyetablerte bedrifter skal få hjelp ved blant annet få tilgang til subsidierte kontorlokaler de to første årene.

Bredbånd er et kritisk virkemiddel for innovasjon, som ofte hviler tungt på Internettbaserte løsninger. Et godt utbygd bredbåndsnett vil derfor være et kvantesprang for nyskapnings- og innovasjonsbyen Drammen. Dette er en utbygging som må skje i privat regi. Imidlertid kan kommunalt engasjement og deltakelse, for eksempel ved å koordinere mot privat og kommunalt anleggsarbeid, gjøre utbyggingstakten mye større, raskere og rimeligere.

Drammen kommune må ytterligere intensivere sitt samarbeid med Høgskolene og næringslivet for å bidra til effektiv realisering av Drammen som en kunnskapsby, både nasjonalt og internasjonalt. Antallet studentboliger må økes.

Konferansebyen Drammen
I forbindelse med etablering av flytoget vil Drammen få nye og store muligheter til å gjøre byen attraktiv for flere næringer. Venstre ønsker å legge tilrette for å utvikle Drammen til en attraktiv konferansedestinasjon for nasjonale og internasjonale konferanser. I denne forbindelse trenger byen et flerbruks konferansesenter (idrettsarena, kulturinstitusjon, hotell e.l.).

Elevbedrifter
For å forenkle det å starte egen bedrift ønsker Venstre å fremme læring av bedriftsetablering i skolen. Derfor ønsker vi at alle ungdomsskoler i Drammen skal ha tilbud om årlige elevbedrifter for alle i 8. eller 9. klasse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**