Hamresanden er reddet!

Venstre er godt fornøyd med at formannskapet har avlyst utredning av det søndre broalternativet over elva ved Hamresanden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Formannskapet vedtok også at tunnel under rullebanen skal utredes, tross innvendinger fra AVINOR. Denne traseen er problematisk da det er vannreservoarer i to ulike skikt under rullebanen. Derfor vil en tunnel bli svært dyr. Og der er usikkerhet i forhold til at rullebanen kan få “setninger” som kan gjøre den ujevn på
et senere tidspunkt. Dette kan føre til at rullebanen må stenges for flytrafikk.

Venstre mener at utredningen likevel er relevant, for å få gode kostnadsanalyser frem og for å få en klarere beskrivelse av hva som eventuelt må til for å bygge traseen på dette stedet.

Teknisk direktør fremmet også et forslag om å føre veien i tunnel en lengre strekning langs elva på Kjeviksiden. Dette for å redusere støy og ulempe for
de som er på Hamresanden på andre siden. Dette alternativet er interessant dersom det viser seg at tunnel under rullebanen ikke gjennomførbart.

Områdene på begge sider av elvas utløp har flere såkalte truede “rødlistearter” av sommerfugler og andre mindre kryp. Dette er også en del av vurderingsgrunnlaget som må ligge til grunn når saken skal opp til endelig avgjørelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**