Kvadraturbusser

Debatten går høyt omkring parkeringsanlegg under deler av Kvadraturen. Nye prognoser viser at økning av biltrafikken i byen om ikke lenge vil føre til kork og store problemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kristiansand Venstre ønsker “liv og røre” i Kvadraturen, men ikke av biler! I Fædrelandsvennen for 15.februar har Gunnar Rafoss et innlegg som tiltaler meg mye. Han skriver bl.a. “Vi kan legge en “Park & Ride Station” på byens veiinnganger. Miljømessig en kjempefordel, som vil tjene mennesker og by i all fremtid”.

Venstre har på flere møter drøftet trafikksituasjonen. Vi mener at det må utredes hvordan bruk av tilbringerbusser mellom disse “Park & Ride Station” samt eksisterende parkeringsanlegg i byens randsoner kan bidra til å løse disse enorme utfordringene.

Bussene skal kontinuerlig kjøre mellom disse parkeringssentrene og Kvadraturen. Dette kollektivtilbudet skal være gratis. Kostnadene med et slikt begrenset gratistilbud, mener vi bør være håndterbare. Når vi på denne måten får mye av privatbilismen bort fra bykjernen, kan vi prioritere utvidelse av arealene for syklende og gående.

Øystein Grøntoft leder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**