Telegrafbukta er inne i en skjebnetime

Sommerens Buktafestival nærmer seg, og innholdet i festivalen tar form. Men det politiske vedtaket om godkjenning til at det på ny arrangeres i Telegrafbukta er ennå ikke gjort Det vi er vitne til nå, er et politisk forsøk på å gjøre Telegrafbukta til en permanent festivalarena med store og kostbare endringer i infrastrukturen, uten at alternative festivalarenaer er diskutert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Jeg er skremt over den politiske behandlingen, ja, jeg har lyst til å kalle det som nå foregår for et bondefangeri, og det uten at Tromsøs befolkning er delaktig i prosessen. Telegrafbukta er en av de får plassene hvor byens befolkning, barnehager, skoleungdommer osv. kan dra og nyte godværsdagene. Vi må derfor ta vare på bukta, og fare varsomt fram dersom det skal gjøres forandringer. De kravene som stilles for at bukta skal bli en permanent festivalarena må befolkningen få diskutere før Telegrafbukta kanskje blir ødelagt som rekreasjonsområde.

Telegrafbukta

Foto: Toby Stein

Så vil jeg komme inn på den politiske saksgangen til nå. I miljø- og transportkomiteens møte 071206 ble det vedtatt følgende: 1.Miljø- og transportkomiteen vil at Telegrafbukta fortsatt skal være festivalarena for Buktafestivalen. 2.Miljø- og transportkomiteen ber om at Kulturkomiteen behandler saken om fremtidig festivalplass i Tromsø, samt innhold i en ny avtale med Buktafestivalen i tråd med pkt.1 På dette møtet ble det lagt fram på bordet en evalueringsrapport utarbeidet av Tromsø kommune, etter Buktafestivalen 2006. Det vil si at representantene ikke hadde fått tid til å sette seg inn i rapporten før møtet. I rapporten ble det konstatert store slitasjeskader etter konserten. Den konkluderte med at Telegrafbukta ikke vil tåle en ny og større Bukta 2007 som er planlagt med flere dager og flere mennesker, uten å få permanente skader. Det vil da være nødvendig med en kostbar endring i infrastrukturen. En etterlyste utredning om en permanent festivalplass i Tromsø.

Dersom representantene hadde fått anledning til å sette seg inn i denne rapporten så hadde kanskje vedtaket vært et annet. Dette er en saksbehandlingsfeil. lokalisering? Saken ble 22.01.07 behandlet i Kulturkomiteen, som etter forslag fra Britt S. Illgut vedtok følgende: 1. Kulturkomiteen vil at Telegrafbukta fortsatt skal være festivalarena for Buktafestivalen. 2. Kulturkomiteen tar saken om disponering av Telegrafbukta for arrangement Buktafestivalen til orientering. 3. Det fremlegges til Formannskapet til godkjenning en avtale med Bukta-Tromsø Open Air Festival om retten til å arrangere en festival i Telegrafbukta tre dager tredje helgen i juli i tråd med Tromsø kommune sin leieavtale med Opplysningsvesenets fond. (eier av Telegrafbukta). Avtalen skal også angi partenes bidrag i tilknytning til arrangementet, herunder hva KF Renovasjon, Vann og avløp og Bydrift kan bidra med, og ellers angi ordinære vilkår for bruk. I dette vedtaket ligger en permanent godkjennelse om fremtidige Buktafestivaler, og at en gjør vesentlige forandringer i Telegrafbuktas infrastruktur. Det vil si at en gjør Telegrafbukta til en permanent festivalarena uten at byens innbyggere har fått sagt sitt.

Uforståelig er det at en ikke gjorde noe vedtak om å se på alternative lokaliseringer av en festivalarena, noe miljø- og transportkomiteen etterlyste. Det ble også etterlyst i evalueringsrapporten etter fjorårets Buktafestival. Bondefangeri? utsatt Saken ble lagt fram til behandling i formannskapet, meget mangelfullt. Her var intet forslag til avtale mellom Tromsø kommune og Buktafestivalen. Her var ingen evalueringsrapport etter Bukta 06. Her var ikke forslaget fra arkitektene Uhre og Dahl om store endringer i infrastrukturen i Telegrafbukta som må til for å arrangere fremtidige festivaler. Det kan nevnes planlagte nye veier for tunge kjøretøy, grusganger, vann og avløp, toaletter, kunstgress og planlagte områder med fjerning av trær. Her var intet overslag over hva dette vil koste. Her var ingen leieavtale med Opplysningsvesenets Fond.

Jeg spør: På hvilket grunnlag skulle formannskapet ta stilling til fortsatt Buktafestival i Telegrafbukta? Er det snakk om bondefangeri? Etter mitt forslag ble saken utsatt. Nei, Tromsø-innbyggere, dere som er glade i Telegrafbukta og vil verne om Tromsøyas perle, dere må nå våkne opp før løpet av kjørt. PS. Jeg er stolt av Buktafestivalen, og jeg vil at Buktafestivalen fortsatt skal arrangeres, men en må være varsom med Telegrafbukta. Den er altfor sårbar, og andre lokaliseringer må utredes.

Marie Fangel
Kommunestyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**