Kjøp av klimakvoter

Venstres gruppleder Dag Vige utfordrer fylkesordfører Tore Westermoen (Krf) i klimaspørsmålet. Er ordføreren med på at fylket skal kjøpe klimakvoter for ansattes bruk av fly og bil i tjenestesammenheng?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fly

Foto: Microsoft

Fylkesordføreren vil gi offisielt svar i fylkestingets møte 17. – 18. april

FNs klimapanel forteller at vi er nødt til å redusere utslipp av klimagasser radikalt for å stanse temperaturøkningen på kloden. Der er to hovedutfordringer å gripe fatt i: Vi må redusere mengden av klimagasser vi selv slipper ut. Og vi må bidra til at utslipp av klimagasser reduseres i land som har lite ressurser til å håndtere utfordringen på egen hånd.

– Mener fylkesordføreren at fylkeskommunen skal betale klimakvoter for fly- og bilreiser som foretas av ansatte i tjenestesammenheng?

– Hvilke andre tiltak vil fylkesordføreren vurdere iverksatt for at fylkeskommunen kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser i Vest-Agder?

Noen vil kanskje mene det er for "lettvint" å betale for de klimagassutslipp en selv forårsaker, og at en slik gir seg selv god samvittighet. Men det bør likevel ikke hindre at en tar affære. Vi vet at kvotesystemet er viktig for å bidra til begrensning av utslipp globalt.
Det tar heller ikke fra oss som bor i et av verdens aller rikeste land det moralske ansvaret for å gjøre noe selv.

Dag Vige
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**