Astrid Hårstad

Astrid Hårstad kommer fra Biri, men holder for tiden til i Oslo. Hun er ungdomskandidat til fylkestingsvalget i Oppland, og vil står på for å fronte liberale verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Astrid utdanner seg for tiden innen produksjonsledelse for teater i Oslo. Hun er kreativ og opptatt av kulturpolitikk. I tillegg har hun jobbet i barnehage og med multifunksjonshemmede barn og ungdom. Hun har flere år bak seg i Venstre og Unge Venstre, og har blant annet vært leder i Gjøvik/Toten Unge Venstre og sentralstyremedlem i Unge Venstre, og sitter nå i Venstres Afrikagruppe.

Viktige politiske saker for Astrid er miljøpolitikk og liberale verdier, som personvern og menneskerettigheter. Hun har dessuten vært med Unge Venstre på tur til Tanzania for å utveksle erfaringer over landegrensene.

Astrid har mange interesser utenom politikken. Blant annet har hun tatt jegeropplæring, og danser magedans.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**