EU tar likestilling på alvor

Det er dessverre ofte slik at markeringer av typen 8. mars gir anledning til en rekke reaksjonære utspill og provokasjoner i media. Torsdagens innlegg i Nordlys fra nestleder i Ungdom mot EU, Eli van der Eynden føyer seg pent inn i rekken av disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fair Trade Damen

Foto: Unge Venstre

Innlegget er et stykke propaganda der agendaen er å skape et trusselbilde som går på at Europasamarbeidet går imot den mest kvinnevennlige velferdsmodellen av dem alle; den nordiske. Merk for øvrig at de tre svært så nordiske landene Sverige, Danmark og Finland alle er medlemmer i EU. Van der Eynden oppfordrer kvinner til å ta et standpunkt mot det hun kaller "gubbeveldet i Brussel" der den nordiske kvinnen Margot Wallström er visepresident.

Akkurat som kvinnekampen og de kvinnevennlige velferdsmodellene i de nordiske landene ble kjempet frem gjennom tid, utvider EU stadig den sosiale dimensjonen av samarbeidet, og flere viktige tiltak har som van der Eynden anerkjenner, blitt satt i verk de siste årene for å fremme felles sosiale rettigheter blant EU-borgerne.

Norske kvinners standpunkt mot "gubbeveldet" i Stortinget på begynnelsen av 1900-tallet var å engasjere seg for å bli deltakende i systemet for på den måten å kunne kjempe sin sak. På lik linje med at alle velferdsreformer som har bedret likestillingen i Norden har kommet som følge av at kvinner har vært deltakende i de fora der beslutningene har blitt tatt, ikke som følge av et taust og ubesluttsomt nei til det institusjonelle samarbeidet.

I år feirer EU 50-årsjubileum, men dette er også et markeringsår for likestilling og anti-diskriminering. 2007 er offisielt "The European Year for Equal Opportunities for All" og en viktig del av Kommisjonens strategi for å kjempe for full likestilling på fire områder: Rettigheter, representasjon, anerkjennelse og respekt. Det er betegnende at van der Eynden velger å ta standpunkt mot dette og i tillegg forkler sin agenda som kvinnesak.

Marthe Nordtug, Unge Venstre
Jonas Eilertsen, leder Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**