Avgrunnsdalen, motorcross og Venstre!

Røyken og Hurums avis skriver 15.2 at undertegnede foreslår i kommunestyremøtet at man skal bruke Avgrunnsdalen som crossbane. Dette er feil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Jeg foreslo at man skulle se på muligheten for å bruke Avgrunnsdalen som crossbane. Dette forslaget fremmet jeg på vegne av Hurum Crossklubb.

Under åpen spørretime ble det stilt spørsmål om etablering av ny motorcrossbane i Hurum. I pausen kom jeg i prat med en av ildsjelene til klubben. Han fortalte at klubbens drømme-plassering var Avgrunnsdalen, da det var bedre egnet enn Oredalen. Klubben trenger 250 mål, hevdes det. Området i Oredalen er på 80 mål. Jeg tenkte at Hurum kommune kunne utrede stedet for å se om dette var et egnet sted for crossbane og fremmet et slikt forslag.

Se på muligheten er ikke ensbetydende med at Venstre går inn for en slik løsning. Det er ingen naturkatastrofe å ha et åpent sinn!

Mvh,
Marianne Arctander
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**