Ja, jeg vil være med på å vinne valget!

Drammen Venstre trenger hjelp for å gjennomføre valgkampen. Her finner du en oversikt over aktuelle oppgaver, og hvordan du kan melde deg med ditt bidrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


A. Vennligst fyll ut hvilke oppgaver du kan tenke deg å bidra med i valgkampen:

Direkte velgerkontakt
Stå på valgboden på Bragernes Torg/gågata/Drammen Park under Elvefestivalen , lokal stand, holde husmøter, delta i dør-til-dør-aksjoner med en kandidat

Rushtidsaksjoner
Dele ut materiell på sentrale trafikknutepunkter i løpet av de siste 4 ukene i valgkampen i tidsrommene 07.30-09.00 eller 15.00-16.30

Postkasseomdeling
Legge ut materiell i postkasser

Transport ("budbil")
Transport av personer til arrangementer, stemmegivning etc. og materielldistribusjon (du må disponere bil)

Skrivekorps
Skrive leserbrev, kronikker, delta i nett-debatter, lage stoff til nettsider, utarbeide notater o.l.

Navn:

…………………………………………………………………………

(Klipp ut, lim inn i ny e-post, og send til: [email protected])

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**