Åpne barnehager i alle kommuner

HurumVenstre ønsker å legge forholdene tilrette for at alle kommuner i fylket har minst en Åpen barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Venstres politikk tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best. For Venstre er respekt for ulike valg viktig. Og det leves ulike liv, heldigvis!
En av måtene kommunene kan tilrettelegge for småbarnsfamilienes valgfrihet, er ved å tilby Åpne barnehager. En Åpen barnehage er ikke som andre barnehager. Denne barnehagen er like mye til for den voksne som for barnet. Målet er å skape en sosial arena for både store og små.

En Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud ledet av en førskolelærer. Her skal altså foreldre, besteforeldre eller dagmammaer kunne komme med sine barn, med frihet til å komme og gå når det passer dem. Dette tilbudet vil fremme integrering av nyinnflyttede i kommunene.
Staten subsidierer Åpne barnehager og for brukerne er tilbudet tilnærmet gratis, man betaler ca.kr 20 for kaffe/te.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**