Interpellasjon om Fair Trade

Fairtrade-by er en utnevnelse for kommuner og byer som vil forplikte seg til å jobbe med etisk forbruk. Varer fra utviklingsland blir solgt til rettferdige priser for å bekjempe global fattigdom. Dette er solidaritet i praksis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Foreløpig er Sauda den eneste by/kommunen i Norge som er godkjent, men mange kommuner har latt seg inspirere og jobber med saken.

Status som Fairtrade-kommune gir gode profileringsmuligheter for Hurum ved lansering av seg selv som Fairtrade-kommune, ved kreativt informasjonsarbeid for å drive prosjektet videre og ved å kunne vise til gode resultater.

Kriterier dersom Hurum kommune velger å forplikte seg til prosjektet (Kriteriene er tilpasset størrelsen på kommunen)
– Det må nedsettes en lokal styringsgruppe.
– Minst 5 arbeidsplasser i kommunen må konsumere minst ett Fairtrade-produkt (som kaffe eller te)
– Minst en butikk må ha minst 5 slike produkter og minst en kafè, hotell eller restaurant må servere Fairtrade-merket kaffe.
– Kommunen må informere innbyggerne om etisk forbruk

På bakgrunn av dette har jeg følgende spørsmål til ordføreren:

– Er ordføreren positiv til at Hurum Kommune går inn for å bli en Fairtrade-kommune?

– Vil ordføreren sørge for at Fairtrade blir tatt opp til politisk behandling?

Sætre, 26.okt. 2006

Marianne Arctander,
Hurum Venstre

Vedlegg
Hentet fra nettsiden "Max Havelaar — Norge":
Hva er en Fairtrade-by?
Fairtrade-by er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til- og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-by må stedet nå en del grunnkriterier som er satt av Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer merkeordningen for etikk og sosial ansvarlighet. Konseptet Fairtrade-by gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initativer som innenfor miljø og rettferdighet.
Konseptet kommer fra Storbritannia, der omtrent 150 byer og steder har fått denne statusen og stadig flere kommer etter. Fairtrade-byene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. Da Garstand erklærte seg som den første Fairtrade-byen i 2000, hadde Storbritannia omtrent det samme vareutvalget som vi har i Norge i dag, og en tilsvarende omsetning. Nå, bare seks år etter, er Storbritannia det store forbildet for de andre landene som har merkeordningen, med omtrent 2000 varer og en omsetning på omtrent 200 millioner pund.
Kriterier for norske Fairtrade-byer
Med utgangspunkt i kriteriene som er laget for Fairtrade-towns i England, er det utviklet felles nordiske kriterier for hva som kreves for å få utnevnelse som Fairtrade-by her i Norden.
De grunnleggende kriteriene for å oppnå status som Fairtrade-by krever noe arbeid, men er likevel innenfor rekkevidde for de fleste som gir dette et skikkelig forsøk. Det som er viktig å huske er at arbeidet ikke er over den dagen en får Fairtrade-by status, men at det skal drives et kontinuerlig arbeid over tid. Å få status som Fairtrade-by er starten på en prosess – og ikke et endelig mål.
Det er fem grunnleggende kriterier som må oppfylles som å få status som Fairtrade-by:
Det må dannes en lokalstyringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen – jo større bredde jo bedre, men det må være en representant fra kommunen.
Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter.
Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder.
Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende.
Det skal drives et aktivt informasjonsarbeide i kommunen.
Til hvert av disse punktene ligger det utfyllende underpunkter som går mer i detaljer. Det er også krav til kontinuerlig forbedring som må følges for å opprettholde statusen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**