Avgiftsøkning på kollektivtrafikk

Den rødgrønne regjering har økt merverdiavgiften på kollektivtrafikken. Dette fører til inntektssvikt og kan gå ut over tilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Dag Vige

Foto: Astrid Bekkenes

Venstre kjemper for et bedre kollektivtilbud. Det er gledelig med en økning av antall passasjerer sist år på 4,6 prosent i Kristiansandsområdet. Billettinntektene økte fra 2005 yil 2006 med 9,7 millioner kroner, men hele 15 % av inntektsøkningen ble sendt videre til staten i form av økte mva-satser.
Det er sterkt beklagelig at avgiftsøkning er med på å tappe ressurser slik at det blir vanskeligere å opprettholde den positive trenden byen er kommet inn i. Ikke minst når vi vet at kollektiv transport er beste måten å redusere biltrafikk på. Å begrense biltrafikk er et viktig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Et godt busstilbud er også svrt viktige for alle de som ikke har anledning til å bruke bil.

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**