Styremøte 10 februar 2007

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Referat fra styremøte i Østfold Venstre — 10. februar

Til stede:
Sindre Westerlund Mork
Geir Helge Sandsmark
Anne-Karin Femanger Pettersen
Stener A Enger
Berit Caroline Haaland

1. Årsmøtesaker

Forslag til konstituering
Valg av to møteledere: Sindre Westerlund Mork og Geir Helge Sandsmark
Valg av leder og to medlemmer av fullmaktsnemnd; Henry Mogstad (leder), Stener A Enger og Johan Aksel Ekhaugen
Valg av referent; Anne-Karin Femanger Pettersen
Valg av tellekorps; Simen Saxebøl og Wenche Alstad
Redaksjonsnemnd; Berit Caroline Haaland (leder), Ulf Trenum og Finn-Erik Blakstad
Til å underskrive protokollen: Per Magnus Finnanger Sandsmark og Anders Akselsen

Saker til behandling på årsmøtet:
* Styrets årsberetning for 2006 — innstilt fra styret
* Regnskap for 2006 — innstilt fra styret
* Valgkampmandat — innstilt fra styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**