Aktivitetsplan

Under følger en oversikt over møter og aktiviteter i Vest-Agder Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


VÅREN 2009

Januar
7. Møte mellom fylkesstyrene i Aust – og Vest-Agder
10.-11. Rikspolitisk nettverk
27. Unge Venstre 1oo år
28. Sentralstyremøte
28. Jubileumsmarkering Venstre 125år
31. Jubileumsfest Unge Venstre 100 år(Oslo)

Februar
6. -7. Fylkesårsmøte i Grimstad
19. Styremøte 18.30 i Mandal
25. Fylkestingsmøte 25.februar

Mars
6. Sentralstyremøte
6.-7 Landsstyremøte(fredag-lørdag)
14.-15. Rikspolitisk nettverk (Oslo-Gardermoen)
18. Fylkesstyremøte i Lindesnes?18.30

April
21. Delegatmøte 18.30 på Kristiansandskontoret
23. Landsstyremøte
24.-26. Landsmøte Stavanger, Atlantic
28.-29. Møte i Fylkestinget

Mai
20. Fylkesstyremøte i Songdalen
23.-24. Rikspolitisk nettverk(Oslo)
25. Sentralstyremøte

Juni
12. Sentralstyremøte
12.-13. Rikspolitisk nettverk(Oslo)
13.-14. Landsstyremøte(I Oslo?)
16. Fylkesstyremøte i Lyngdal 19.00
19. Siste møtedag i Stortinget

August
17. Sentralstyremøte

September
14. Valg

Oktober
2. Sentralstyremøte
2.-3. Landsstyremøte(fredag-lørdag)
24.-25. Landskonferanse (lørdag-søndag)

November
9. Sentralstyremøte

Desember
4. Sentralstyremøte
5.-6. Landsstyremøte

AKTIVITETSKALENDER 2008

16.januar Venstreskolen, trinn 1

24.Januar Fylkesstyremøte

9.februar Fylkesårsmøte i Flekkefjord

5.mars Fylkesstyremøte i Mandal

8.-9.mars Landsstyremøte i Oslo

3.april Fylkesstyremøte

9.april Delegatmøte/landsmøtet

10. – 13. april Venstres landsmøte,Sundvolden

6.mai Fylkesstyremøte i Søgne

8.-10. juni Landsstyremøte i Agder

HØSTEN 2008

13.august Styremøte i Kvinesdal

20.september Budsjettseminar for folkevalgte i Venstres hus, Oslo

27.-29.september Rikspolitisk nettverk
Landsstyremøte i Oslo

13.oktober Møte fylkesstyret/lokallagslederne
Skoleseminar V/ Odd Einar Dørum

18.-19.oktober Kommunalkonferanse, Gardemoen

21.-22.oktober Møte i fylkestinget

22.november Venstres info/markedsføring
fram mot valget i 2009

2.desember Møte fylkesstyrene i Vest-og Aust-
Agder på Venstres kontor i Kristiansand

3.desember Nominasjonsmøte. Lyngdal Stadion kl.19.00. Webkurs samme sted 18.00

13.-14. desember Landsstyremøte i Oslo

16.-17.desember Møte i fylkestinget

Aktivitetsplan 2007.

9.1 Telefonkonferanse med fylkeslederne
10.1 Fylkesstyremøte

6.2 Telefonkonferanse med fylkeslederne
9.2-10.2 Felles fylkesårsmøtemøte med Aust-Agder Venstre på
Quality Hotell & Resort Kristiansand
10.2 Nominasjonsmøte
24-25.2 Landsstyremøte i Oslo

29.3 Fylkesstyremøte/ delegasjonsmøte (Valgkamputvalg velges)

10.4 Telefonkonferanse med fylkeslederne
12.4 Landsstyremøte i Bergen
13-15.4 Landsmøte i Bergen
16.4 Gruppemøte i fylket
24.4 Inspirasjonssamling i Kvinesdal

8.5 Telefonkonferanse med fylkeslederne
14.5 Fylkesstyremøte

5.6 Telefonkonferanse med fylkeslederne
9-10.6 Landsstyremøte i Tromsø
11.6 Gruppemøte i fylket
21.6 Sommeravslutning m/KRS Venstre

August: Valgkampen starter for alvor

4.9 Telefonkonferanse med fylkeslederne
10.9 Valg
22-23.9 Landsstyremøte i Oslo
26.9 Fylkesstyremøte med lokallagslederne

9.10 Telefonkonferanse med fylkeslederne
12-13.10 Landskonferanse i Oslo

6.11 Telefonkonferanse med fylkeslederne
21.11 Fylkesstyremøte

4.12 Telefonkonferanse med fylkeslederne
8-9.12 Landsstyremøte i Oslo

Fylkesstyret samlet i Postgarden, Mandal

Foto: Dag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**