Oslo Venstre startet valgkampen

Venstres leder Lars Sponheim besøkte Oslo Venstres valgkampstart på Håndverkeren mandag. Omkring 60 medlemmer var samlet for å få en presentasjon av Venstres politikk før Oslo-valget til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Odd Einar Dørum åpnet møtet med å dra en linje tilbake til 1995, da Venstre igjen ble representert i bystyret etter å ha vært uten representasjon perioden før.

– Den fremgangen vi nå ser for Oslo Venstre er resultatet av et langsiktig arbeid som mange har vært med på, sa Dørum, og viste til at velgeroppslutningen på 9 % fra stortingsvalget har holdt seg på meningsmålingene etter valget. – Det er svært gledelig når jeg ser mennesker her i dag som jeg ikke har sett på Oslo Venstre-møter på mange år, samtidig som det er mange nye.

Lars Sponheim på medlemsmøte i Oslo Venstre

Foto: Christoffer Olsen

Lars Sponheim hilste medlemsmøtet med å peke på at Venstre nå har en god anledning til å fronte partiets politikk. – Da vi satt i regjering var det bra for landet, men Venstres profil ble ikke tydelig nok. Nå har vi sjansen til å synliggjøre Venstres viktigste saker for velgerne.

Miljø, skole og sosial trygghet
– Våre hovedsaker ved dette valget er miljø, skole og sosial trygghet, sa leder i Oslo Venstre, Ola Elvestuen. Samtidig understreket han at Oslo Venstre holder fast på sitt engasjement for kultur, nyskaping og lokaldemokrati.

Elvestuen holdt et engasjert foredrag om Oslo Venstres hovedsaker.

– Klimadebatten er preget av mange ord og lite handling, sa Oslo Venstres førstekandidat. – Vi må sette i gang med konkrete lokale tiltak. Fortsatt satsing på kollektivtrafikk og reduksjon av klimagassutslipp fra oppvarming og avfall er de viktigste virkemidlene.

– Venstre vil satse på kunnskap i skolen, først og fremst ved å gjøre lærerne bedre, sa Elvestuen. Samtidig understreket han behovet for å pusse opp skoler for å sikre et godt læringsmiljø. – Vi må også bygge nye skoler for å møte veksten i elevtall i årene fremover. Venstre vil gjøre et kjempeløft for nye og bedre skolebygg i Oslo.

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

– Oslos borgere skal ha et omsorgstilbud som sikrer verdighet, trygghet og valgfrihet, fortsatte Oslo Venstre-lederen. – Utfordringen knyttet til trygghet, særlig i sentrum, må møtes med flere virkemidler. I tillegg til flere politifolk, som er regjeringens ansvar, må vi satse på det forebyggende arbeidet og sørge for at sentrumsområdene blir et mer attraktivt område for folk å oppholde seg.

Oslo Venstre tar sikte på å utvide sin gruppe fra tre til fem-seks bystyrerepresentanter etter valget. Det stilles Venstre-liste til bydelsvalget i alle bydeler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**