Styret i røyken Venstre 2007

Etter årsmøtet 25. januar 2007 fikk Røyken Venstres styre følgende sammensetning:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Leder
Mary Sandal Johansen
Bryggeveien 8 a, Slemmestad
98 62 82 65
[email protected]

Nestleder og studieleder
Marit Kolbræk
Bjørnstadv. 23, 3440 Røyken
984 19 742
[email protected]

Sekretær
Lasse Narjord Thue
Odinsvei 36, 3472 Bødalen
900 24 773
[email protected]

Kasserer
Arne Vadseth
Stinaåsen 4, 3478 Nærsnes
99791219
[email protected]

Styremedlem
Jan Krokedal
Øvreskogen 25, 3430 Spikkestad
959 99 162

Varastyremedlem
Tore Hogstad
Ødegårdslia 1, 3470 Slemmestad
41568694
[email protected]

Varastyremedlem
Daniela Torsvik
Nyv. 16, 3470 Slemmestad
456 17 098
[email protected]

Miljøprisutvalget: Lasse Thue, Tore Hogstad og Mary sandal Johansen
Valgnemd: Arne Vadseth, Marit Kolbræk og Mary Sandal Johansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**