Røyken Venstres Miljøpris 2006

Les har hvem som fikk miljøprisen i Røyken. Prisen ble delt ut på folkemøte på Gamle Slemmestad Pub tirsdag 7. november 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


[Image:folkemote 2006 002.jpg]
Bilde: Ole Rudtar i mot prisen på vegne av Trygve Rud. Borghild Tenden (V) overrekker prisen.

Røyken Venstres Miljøpris 2006.

*Innledning/bakgrunn:

Kunstverk
Prisen er et grafisk trykk fra Røyken-kunstneren Vemund Tollefsen. Venstre har sikret seg en opsjon på disse trykkene. Trykkene er nummererte og blir rammet inn slik at det står litt om selve miljøprisen også.

Hvem som har fått prisen
I 2002 gikk prisen til elevene ved Slemmestads Ungdomsskole for Bøbekkprosjektet; "innsats med oppryddingsarbeid i og rundt Bøbekken",
Røyken Husflidslag fikk prisen i 2003 for " lag arbeid som går på riktig ressursbruk og å ivareta husflidstradisjonene i kommunen, undervisning i skolene med mer",
Nærsnes Kystlag fikk prisen i 2004 for "levendegjøring av gammel kystkultur"
og i 2005 gikk prisen til Åros Jeger-og Fiskerforening for "arbeid som er viktig for dyre- og fiskelivet i området. Foreningen har egen barne- og ungdomsgruppe"

Miljøpriskomiteen 2006
Tore Hogstad, Lasse Thue og Mary Sandal Johansen

Flere kandidater
Miljøkomiteen vurderte flere forslag, men festet seg ved og innstilte forslaget fra forslagstiller Bent Flyen.

*Miljøprisvinner 2006:
Miljøprisvinner 2006 . I styret ble forslaget enstemmig vedtatt: Miljøprisen i Røyken 2006 går til:
Skiforeningen, Foreningen til Ski-idrettens Fremme ved løypebas Trygve Rud!

Begrunnelse fra miljøpriskomiteen:
Vi sakser fra forslagstiller begrunnelser:
“I vinter har Trygve jobbet døgnet rundt med å preppe løyper med sin
lille Pana løypemaskin. Preppeing gjøres med minimale naturinngrep og
virkningen for befolkningen er stor, Røyken har et at Skiforeningens
beste løypenett. Sjekk noen av sommerarbeidene, annleggsarbeidet utført
medfører minimale naturinngrepp, sjekk hva han har gjort fra Heggsjø til
Liertoppen og fra Trangeberga til ROS hytta via Haukelia.”

Ja, komiteen sjekket, vi har vært på nettet, vi har lest Skiforeningens medlemsblad "Snø og Ski"og vi har spurt brukere av marka.
Her er en "Spionrapport" vi mottok 090806:
"Hei
Får ikke åpnet vedlegget, men kan bekrefte at de gjør en ‘usynlig’ men fantastisk jobb.
De er utenfor idrettslag og det meste, men løypene er alltid klare for bruk. Ved selvsyn så jeg at mine egne skulle prøve sine nyeski som de hadde fått på julafta. Sammen med bestefar dro vi for å prøve skia kl 10.00 1. juledag – og vi møtte nypreparerte løyper.
Selvsagt litt flaut å ikke foreslå dem selv, men støttes fullt ut"

Andre utsagn: "Gjennom vintersesongen står Trygve Rud på døgnet rundt
for å skaffe Røyken et utmerket løypenett. Han bruker en liten og
miljøvennlig løypemaskin og i sitt sommerarbeid lager han løyper med
minimale naturinngrep. Han skaper et løypenett i hele Røyken, både i
Kjekstadmarka, Villingstadåsen, Bårsrudmarka og Årosmarka"

Miljøkomiteen også vil peke på noen andre momenter Trygve Rud og Foreningen til Ski-idrettens fremme arbeider med:
-Skiforeningens engasjement i forhold til ny Markalov.
-Skiforeningens skiskoler og arbeid for barn og unge
-Skiforeningens har også sommerlige aktiviteter for barn, som friluftskolen Gøy i Friluft
-Skiforeningens føretelefon 820 52020 og Skiforeningens føremelding på internett
www.skiforeningen.no
-Skiforeningen arrangerer turer se www.skiforeningen.no
-Skiforeningen driver verdens eldste skimuseum i Holmenkollen
-Skiforeningens motto: "Forsvarlighet og bærekraftig bruk og tilrettelegging for aktivitet og naturopplevelse skal kjennetegne vår virksomhet"

MSJ
Miljøkomiteen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**