Hvilket Drammen vil drammenserne ha — og hva vet våre lokalpolitikere om det?

Listekandidat for Drammen Venstre Claus Haals etterlyser diskusjonen og visjonen om det nye Drammen hos politikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hvor ble det av diskusjonen om visjonen for det “Nye Drammen — om målbildet? Imens holder lokalpolitikerne på med vedtak omkring store tiltak som kan kollidere helt med befolkningens fremtidsbilde — med hvilket mandat, og så på slutten av en valgperiode!
Utenbys nyhetsmedia strømmer over av begeistring for byen vår — bl.a. i Bergen og nå senest i VG med en meget flatterende omtale det Nye Drammen, illustrert av Thorbjørn Tandbergs fantastiske foto av Papirbredden. VG siterer vår egen museumsdirektør Åsmund Thorkildsen for meget sigende uttalelser omkring byens brudd med sin grå, industrielle fortid: “Hvis du har en identitet om at du bor i en industriby, og ikke gjør det lenger, så har du et problem”. Så sant, så sant, Åsmund! Ironisk nok skulle det altså en fremsynt kunsthistoriker til for å sette ord på denne problemstillingen. Dessverre kom disse vise ordene ikke en visjonær folkevalgt, i spissen for en ny fremtid.
Har våre lokalpolitikere et slik identitetsproblem som Thorkildsen viser til? Betrakter de toneangivende lokalpolitikerne fremtiden i bakspeilet? Forstår de selv hva som er i ferd med å skje med byen? Er det bare utenbys det er perspektiv nok til å se byens forvandling? Med forvandling tenkes det denne gang ikke på Bragernes Torg og Elveparken men derimot på Innovasjon og kunnskap – begreper som har blitt brukt hyppig om byen i den seneste tiden. Mange års grunnarbeid har plutselig blitt synliggjort med Papirbreddenbygget — og takk til kommunen for det! Nå må våre politikere imidlertid ta den fulle konsekvensen av at de ikke bare har medvirket til et nytt bygg, men at de har lagt grunnsteinen til Kunnskapsbyen Drammen.
Mens borgerne og utenbys media setter ord på og lovpriser byens forvandling fra industri- til kunnskapsby, så kan det se ut som om at våre politikere uforstyrret fortsetter å bygge videre på Industribyen Drammen, eksempelvis med patentløsninger på plassering av fremtidens containertrafikk — uten hensyn til hvordan dette vil få konsekvenser for byutviklingen langt inn i neste generasjon.
Hva er visjonen for det Nye Drammen? Er det industribyen “Knutepunkt Drammen” med containere på elvebredden og et ennå større veikryss enn dagens? Er det miljøbelastende aktiviteter nær bykjerne og trivselsområder, som drammenserne vil ha? Eller vil vi heller ha en trivselsby for mennesker og kunnskapstunge bedrifter i “Innovasjons- og Nyskapningsbyen Drammen”? Er det virkelig en fortsettelse av den historiske industribyen Drammen og mer av samme som skal danne plattform for det Nye Drammen; eller må vi tenke nytt uten at dette på noen måte innebærer et nei til kunnskapstung og miljøvennlig industri.
Hvor var våre folkevalgte da Papirbreddens åpningsprogram hadde “Grønt lys for næringslivet” på programmet. Glitrende foredragsholdere delte sin kunnskap om næringsutvikling i alminnelighet og Drammensregionen i særdeleshet. Professor Torger Reve karakteriserte Drammensregionen som et av landets mest lovende vekstsentre — allerede på en tredjeplass og med uutnyttet potensial. Han presenterte et tankevekkende bilde om hvor Drammen kommer fra og hvor vi beveger oss i et næringsutviklingsperspektiv: Vår by er bygget på naturressurser, industri og en sentral lokalisering; og vår vekst vil skulle videreutvikles på kunnskap, kremmerskap og kapital.
Mål kommer før midler, det kan vel alle bli enige om. Vår nye storstue på Bragernes Torg og Elveparken har gitt oss en flott plattform å bygge det Nye Drammen på, og ennå bedre skal det bli. Men, det er Papirbredden i Innovasjons- og Kunnskapsbyen Drammen” som har fått både den lokale stoltheten og utenbys begeistringen til å gå i taket. La oss bygge videre på denne suksessen og skape en trivselsby for mennesker og bedrifter, som tiltrekker flere nye av begge kategorier til både byen vår og våre nabokommuner. For sammen er vi både bedre og sterkere enn et isolert Drammen — men da må man ut av skytegravene og se på gamle patentløsninger med nye øyne, samt vurdere nye muligheter for å nå målet. Og målet, ja det er kanskje annerledes enn det man forestilte seg nede i skyttegraven.

Claus Haals, gründer. Dansk drammenspatriot på 21. år. Politisk aktiv fra sisteplass på nominasjonslisten til Drammen Venstre. Medlem av styret i Drammen Kommunale Foreldreutvalg (DKFU).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**