Venstrelister i 12 av 15 kommuner

I Aust-Agder er det reine Venstre-lister i Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje og Hornnes og Bykle. I Bygland er det fellesliste, se hjemmesida til Bygland Venstre. Bare Vegårshei, Åmli og Valle er uten Venstre-lister i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 I Bygland stiller Høyre og Venstre med fellesliste.

I Bygland stiller Høyre og Venstre med fellesliste.
Foto: Tor-Ivar Karlsen

På landsplan er det Venstre-lister i 297 kommunar, pluss 25 felleslister. Generalsekretær Terje Breivik er godt fornøyd med Venstre-lister i over 300 kommuner. Venstre slo listetallet fra 2003 med 14 lister (reine V-lister) 297 mot 283, viste opptellinga ved innleveringsfristen 31. mars. Målet var lister i 300 kommuner. Med 25 bygdelister/felleslister i tillegg har vi et tilbud til velgerne i 322 kommuner. Det er langt over målet: 300!

Vegårshei, Åmli og Valle hadde god framgang i Stortingsvalget i 2005, og fylkeslaget arbeider for å stille lister ved neste kommunevalg.

Link
Bygland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**